កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​សារាចរណែនាំស្តីពីនីតិវិធីបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ កិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការ សាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៃរដ្ឋសភា ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ